مناسبت ها

متوسطه اول دخترانه تجلی دانش ایساتیس یزد

مجموعه‌ی ما برای رشد و پرورش اذهان دانش‌آموزان و همچنین تجلی‌بخشی به استعدادهای نهان آن‌ها، پیوسته سعی بر این داشته است که از بهترین روش‌های آموزشی ممکن بهره بگیرد تا علاوه‌بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تبلور شخصیت جامعه‌ساز و افتخارآفرین آن‌ها را هم نشانه رود.

ما در تمام مدت فعالیت‌مان، سعی‌مان بر این بوده که برای شما بهترین باشیم و برای مستدام بودن در این هدف، صمیمانه بر رهنمودهای شما گوش جان سپرده‌ایم و تا حصول رضایت، بر این امر مانا خواهیم بود.

پیشرو بودن بر محورِ پوششِ شایانِ امکاناتِ آموزشی و علمی، نقطه‌ی تمییزدهنده‌ی ماست. چشم‌انداز ما تا نیل به همتایی با سطوح برتر جهان در امر آموزش، تداوم خواهد داشت...

ادامه ...
 متوسطه اول دخترانه تجلی دانش ایساتیس یزد

اخبار

مقالات

تغذیه ی سالم در هرسنی مهم است ، اما برای کودکان در حال رشد مهم تر است ، مخصوصاً اگر در یادگیری دروس خود مشکل داشته باشند . تحقیقات نشان داده است...

بیشتر